Ana Sayfa

AMACIMIZ

Muğla Bölgesinde tüm doğal varlıkların haklarının, biyolojik çeşitliliğinin, ortak yaşam alanlarının korunması amacıyla, taraf olunan yerel, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması

HEDEFLERİMİZ

MUÇEP, tüm canlıların doğal çevrelerinde, ekolojik denge içerisinde yaşamalarına saygı duyar; doğanın ve çevrenin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine inanır. Bu doğrultuda aşağıdaki amaçlar ve stratejik hedefler çerçevesinde çalışmalarını yürütür

Daha fazla bilgi edinin

İLKELERİMİZ

Doğaya insan merkezli bakılamayacağına, doğanın mülk edinilemeyeceğine, tüm canlıların doğa içinde insan kadar var olma hak ve imkanına sahip olması gerektiğine inanır.
Bu anlayışla birey, kurum, devlet ve tüm yönetim organları düzeyinde herkesin, bu ortak varlık kabulüne saygılı biçimde davranması gerektiğini kabul eder. Bu anlayışa aykırı her türlü bireysel, toplumsal ve yönetsel eyleme karşı durmayı temel görev sayar.

Demokratik, yatay örgütlenme

Bireysel veya kurumsal tüm katılımcılarımızdan, her sürece etkin katılımı somut olarak ortaya koymalarını bekleriz; örgütlenme yapısını ve çalışma prosedürlerini, bu ilkenin gerçekleşmesini sağlayacak biçimde düzenler..

Kurumsal yapımız ve işleyişimiz özgürlükçü-eşitlikçidir; hiyerarşik, çoğunlukçu ya da cinsiyetçi değil, yatay örgütlenmeden yana ve çoğulcuyuz. Azınlığın ve tek katılımcının düşünce ve görüşlerinin çoğunluğunki kadar anlamlı ve değerli olduğunu kabul eden bir yapıya sahip olmayı, sürekli gözetilmesi gereken bir ilke sayıyoruz.

MUÇEP’in tüzel kişiliği yoktur.

Siyasi partilerden bağımsızdır.

Kâr amacı güden ticari bir kuruluş değildir.

Demokratik ve meşru her türlü etkinliği gerçekleştirebilir.

Kendi etkinliklerinin desteklenmesi veya kendisinin başka çevre etkinliklerini desteklemesi amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkiler kurabilir, işbirliği yapabilir.

Bize katılmak ister misiniz?

MUÇEP platformun amaçları doğrultusunda katkı sağlamak isteyen tüm bireyler, grup, dernek, çevre platformu, kent konseyi, mahalle meclisi, meslek örgütü gibi tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımına açıktır. Kent konseyleri gibi çatı örgütlerinin hem kendisi hem de üyeleri ayrı ayrı üye olabilir.