Dalyan-Köyceğiz

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve Yönetim Planının Hazırlanması

Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Göcek Kara Semenderi (Lyciasalamandra fazilae) Koruma İzleme Çalışması Projesi

Köyceğiz Özel Koruma Bölgesi Lacerta Danfordi (Reptilia: Lacertidae) Populasyonu Hakkında

Malacostraca (Crustacea) Fauna of Yuvarlak Stream (Köyceğiz – Muğla)
Köyceğiz Tarımsal Sit Alanı Haritası