Genel

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı

Önemli Doğa Alanları İzleme Formu (Doğa Derneği)
Dünyada Doğayı Koruma Hareketinin Tarihsel Gelişimi ve Güncel Boyutu (Oğuz Kurdoğlu)
Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi
Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırılması
Türkiye’nin Korunan Alanları (.kml)

Barselona Sözleşmesi Kapsamında ÖÇK Bölgeleri Kazanımlar
Korunan Alanlar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Su Samuru (Lutra Lutra)nun Muğla Bölgesinde Yayılışı

Sulak Alan – Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Status of Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Stratejisi
Akdenizde Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nın Oluşturulması ve Yönetilmesi için Rehber
Deniz Koruma Alanlarının Ekonomik Yönü

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektör Raporu – 2014

Türkiye’de Sürdürülebilir Su  Ürünleri Yetiştiriciliği

Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balıkçılık Sisteminin Oluşturulması Kılavuzu – ÇŞB
Deniz-Bilim Strateji Belgesi – 2010 – ODTÜ

Deniz Atlası – Denizlerle ilişkimize dair veriler ve olgular 
Mavi Yolculuk – Deniz Ticaret Odası
The Global Climate in 2011-2015

Türkiye’de Güneş Enerjisi Santrallerinin Yer Seçimi ve Çevresel Etkileri

Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu – Ocak 2017

Türkiye Rüzgar Santralları Atlası – Ocak 2017

Rethinking Wind Energy in Its Social Context: Conflicting Perspectives And Planning Problems – The Karaburun Experience