Uluslararası Sözleşmeler

Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması (Bern) Sözleşmesi

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio)
Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi)
Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol

Sit Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesi Sürecinde İşlenen Uluslararası Sözleşme İhlalleri – MUÇEP Uluslararası İlişkiler Komisyonu Raporu