Yönetmelikler

80. Madde – 7.9.2016 
Koruma Amaçlı İmar Planlarına Yönelik Mevzuat Değişikliği – 5.1.2017
Tarımsal Sit – Bakanlar Kurulu Kararı – 21.1.2017
Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararları – 25.1.2017
Hassas Alanlar Tebliği – Çevre ve Orman Bakanlığı 2007
Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar
Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik – 2012
Korunan Alanlarda Devletin Tassarrufuna Dair Yönetmelik – 2013
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
Mesire Yerleri Uygulama Tebliği
I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrali Kurulması – 29.12.2016

Bal Ormanları Tebliği